Prawo upadłościowe

Układ konsumencki – oddłużenie bez upadłości / znajdzparagraf.pl

Niniejszy artykuł powstał we współpracy ze znajdzparagraf.pl. Dziękujemy! Ostatnia nowelizacja Prawa upadłościowego wprowadziła szereg nowych narzędzi mających za zadanie ułatwienie oraz przyśpieszenie procesu oddłużeniowego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Jednym z nich jest układ konsumencki. Pozwala on na porozumienie się dłużnika z wierzycielami w przedmiocie ich zaspokojenia, bez konieczności likwidacji swojego majątku. Jest to rozwiązanie […]

Przewiń do góry