Prawo handlowe

Charakterystyka spółki z ograniczoną odpowiedzialnością / @o.prawie.przy.kawie

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną ze spółek kapitałowych w polskim prawie. Do powstania spółki z o.o. konieczne jest zgodnie z art. 163 Kodeksu spółek handlowych: a) Zawarcie umowy spółki Musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Musi zawierać : firmę i siedzibę spółki; przedmiot działalności spółki; wysokość kapitału zakładowego; czy wspólnik może mieć więcej […]

Rejestr akcjonariuszy i jego praktyczne znaczenie – uwagi na gruncie nowelizacji kodeksu spółek handlowych / @atozalezy

Od 1 marca 2021 r., na mocy ustawy o zmianie ustawy- kodeks spółek handlowych i niektórych innych ustaw, w Kodeksie spółek handlowych obowiązuje m.in. art. 3281 regulujący tzw. rejestr akcjonariuszy. Wprowadzona zmiana jest następstwem, a zarazem dalszym etapem upraszczania procesu obrotu, który pociąga za sobą proces dematerializacji akcji. W pierwszym etapie, tj. od 1 stycznia […]

Przewiń do góry